Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92116
Τίτλος
Μια συγχρονικκή μελέτη ασθενών με αυτοάνοση (ιδιοπαθή) θρομβοπενική πορφύρα και των φροντιστών τους για την εκτίμηση του ποσοστού που χορηγεί τη ρομιπλοστίμη σωστά μετά την παραλαβή των εκπαιδευτικών υλικώ για κατ' οίκον χορήγηση
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
3 - 2 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
30 - 9 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΪΑΦΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες