Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92126
Τίτλος
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διοίκηση Επιχειρήσεων" (MBA)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Πάγωμα
Ημερομηνία Έναρξης
17 - 3 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
31 - 8 - 2022
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
6. Κοινωνικοοικονομική Έρευνα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΣ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΝΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑΞΙΑ ΓΕΩ.