Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92132
Τίτλος
Διάρκεια ζωής των τροφίμων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Συνέδρια
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
24 - 3 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
15 - 10 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΟΥΡΤΖΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες