Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92135
Τίτλος στα Ελληνικά
Επικαιροποίηση της χαρτογραφικής απεικόνισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης μέσω της καταγραφής ατμοσφαιρικών εκπομπών των πηγών και ανάπτυξης καταλλήλου υπολογιστικού εργαλείου
Τίτλος στα Αγγλικά
Updating of mapping of atmospheric pollution through emissions inventory of the sources and the development of a suitable computational tool
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Ημερομηνία έναρξης
16 - 2 - 2015
Ημερομηνία λήξης
31 - 12 - 2015
Τμήμα έργου
ΦΥΣΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΖΑΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΝ.