Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92174
Τίτλος
Συλλογή και στατιστική ανάλυση δεδομένων της μετεγχειριτικής πορείας μεταμοσχευμένων εκ νεφρού ασθενών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
5 - 3 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΖΑΠΩΝΗ ΗΛΕΚΤΡΑ ΔΗΜ.