Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92196
Τίτλος
Μεταλλογραφικοί έλεγχοι των εξαρετημάτων κυκλώματος καυσίμου του κινητήρα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 4 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
1 - 9 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΚΟΛΙΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΧ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΖΑΡΙΑΣ ΑΛΕ.