Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92200
Τίτλος
Αξιολόγηση των παραμέτρων ανταπόκρισης στην αμπιρατερόνη σε ασθενείς με μεταστατικό ευνουχοάντοχο καρκίνο του προστάτη
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
27 - 2 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
26 - 2 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΧΑΤΖΗΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΠΠ., ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛΕ., ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΥ., ΜΥΤΙΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΙΟΣ ΜΙΧ., ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩ., ΣΑΜΑΡΙΝΑ ΣΤΥΛΛΙΑΝΗ ΠΑΝ., ΤΖΗΜΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΙΩΑ., ΤΟΝΤΙΚΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩ.