Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92201
Τίτλος
Μια τυχαιοποιημένη διπλά-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο παράλληλων ομάδων, πολυκεντρική μελέτη της πρεγκαμπαλίνης ως συμπληρωματική θεραπεία σε παιδιατρικούς και ενήλικες ασθενείς με πρωτοπαθείς γενικευμένες τονικοκλονικές κρίσεις
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
7 - 11 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΙΜΙΣΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες