Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92201
Τίτλος στα Ελληνικά
Μια τυχαιοποιημένη διπλά-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο παράλληλων ομάδων, πολυκεντρική μελέτη της πρεγκαμπαλίνης ως συμπληρωματική θεραπεία σε παιδιατρικούς και ενήλικες ασθενείς με πρωτοπαθείς γενικευμένες τονικοκλονικές κρίσεις
Τίτλος στα Αγγλικά
A randomized, double - blind, placebo - controlled, parallel group, multi - center trial of pregabalin as adjunctive therapy in pediatric and and adult subjects with primary generalized tonic - clonic seizures
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Ημερομηνία έναρξης
7 - 11 - 2014
Ημερομηνία λήξης
31 - 12 - 2016
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΙΜΙΣΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες