Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92209
Τίτλος
Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών τεχνικής υποστηρίξης σε θέματα σχετικα με την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος (διαχείριση απορριμάτων, ενεργειακά συστήματα, ατμοσφαιρική ρύπανση)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
30 - 3 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
29 - 3 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες