Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92218
Τίτλος
Μια προοπτική μελέτη παρατήρησης της χρήσης του Vectibix στο πλαίσιο θεραπείας 1ης και 2ης γραμμής σε ασθενείς με μεταστατικό ορθοκολικό καρκίνο (mCRC) και KRAS/NRAS άγριου τύπου (wt) για την αξιολόγηση του τρόπου χρήσης και των δεικτών συνολικής ανταπόκρισης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
26 - 1 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
4 - 5 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες