Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92227
Τίτλος
Διερεύνση ορίων παλαιού αιγιαλού στη θέση Τρανό Λιβάδι - Κάμπος Ιερισσού Χαλκιδικής.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
20 - 4 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
19 - 12 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΟΛΙΑΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΩΝ., ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΒΑΣ., ΣΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕ.