Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92246
Τίτλος
Πειραματική δοκιμή για τη διερευνηση της επίδρασης φυτογενών προϊότων στις αποδόσεις κρεατοπαραγωγικών ορνιθίων μετά από κοινώς αποδεκτό πρωτόκολλο
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 4 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
31 - 8 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΙΑΝΝΕΝΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝ.