Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92248
Τίτλος
Τυχαιοποιημένη διπλά τυφλή πολυκεντρική φάσης 3 μελέτη σύγκρισης της βελιπαρίμπης σε συνδυασμό με καρβοπλατίνα και πακλιτξέλη έναντι του εικονικού φαρμάκου σε συνδυασμό με καρβοπλατίνη και πακλιταξέλη σε μη προθεραπευμένο προχωρημένο ή μεταστατικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα εκ πλακώδους επιθηλίου.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
8 - 12 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
20 - 5 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΠΑΓΙΩΤΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑ.