Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92269
Τίτλος
Μελέτη, χαρακτηρισμός και χημικές αναλύσεις υλικών στο εργαστήριο ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
12 - 5 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
30 - 11 - -0001
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΦΥΣΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΟΛΤΣΟΥ ΘΕΑΝΩ ΔΗΜ., ΚΟΛΤΣΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΔΗΜ.