Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92311
Τίτλος στα Ελληνικά
Μελέτες πολλαπλών κέντρων για τη βελτίωση της διάγνωσης και της θεραπείας της παιδικής καντιντίασης
Τίτλος στα Αγγλικά
Multi - center studies to improve diagnosis and treatment of pediatric candidiasis
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Ημερομηνία έναρξης
1 - 1 - 2014
Ημερομηνία λήξης
31 - 12 - 2017
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΡΟΗΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες