Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92327
Τίτλος
Επίδραση της προσθήκης CRYSTALYX κατά την μεταβατική περίοδο στην υγεία, τις αποδόσεις, τη γαλακτοπαραγωγή και την ποιότητα γάλακτος
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
18 - 5 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
31 - 3 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΡΣΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑ., ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜ., ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΥ., ΚΑΡΑΤΖΙΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡ., ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΘΑ.