Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92348
Τίτλος
Έλεγχος και συνυπογραφή στη Γνωμοδότηση Αναστάσιου Βαλτούδη με θέμα "Σύμβαση καταβολής ασφαλιστικών παροχών με τραπεζοϋπαλλήλους, εκ του νόμου κατάργηση των συναφών υποχρεώσεων συμβατότητα με ΕΣΔΑ και κύρος καταγγελίας της σύμβασης".
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
24 - 4 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
23 - 5 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΝΟΜΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
6. Κοινωνικοοικονομική Έρευνα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΔΕΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες