Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92357
Τίτλος
Ανίχνευση, Ταυτοποίηση και Έλεγχος της ευαισθησίας στα αντιμικροβιακά σημαντικών βακτηρίων από ζώα με τη χρήση φαινοτυπικών και γενοτυπικών μεθόδων.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 5 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
25 - 3 - 2019
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΙΑΡΚΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες