Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92378
Τίτλος
Κλινική μελέτη θεραπευτικής ισοδυναμίας (μη-κατωτερότητας), τυχαιοποιημένη, τυφλή ως προς τον εξεταστή, δυο παράλληλων ομάδων, για σύγκριση της αποτελεσματικότητας και της ανεκτικότητας μεταξύ ενός νέου, γενόσημου σκευάσματος 0,2% βριμονοδίνης -0,5% τιμολοοφθαλμικές σταγόνες άνευ ενδοφθάλμιας πίεσης (ΕΠ) και παρουσιάζουν χαμηλή ενδοφθάλμια πίσεη (ΕΠ<23mmHG)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
18 - 5 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
31 - 1 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες