Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92381
Τίτλος
Καταρτισμός σιτηρεσίων για το εργοστάσιο Ζωοτροφών "Αιτωλία" και επισκέψεις σε εκτροφές που συνεργαζόνται με τον αγροτικό συνεταιρισμοί Μεσολογγίου Ναυπακτίας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
21 - 4 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
20 - 4 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΙΑΝΝΕΝΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες