Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92394
Τίτλος
Μία πολυκεντρικίι, τυχαioποιημένη, ανοιχτής επισήμανσης μελέτη φάσης ΙΙΙ, του Carbavance (Μεροπενέμη/ RPX7009), έναντι της βέλτιστης διαθέσιμης θεραπείας, σε άτομα με επιλεγμένες σοβαρές λοιμώξεις που οφείλονται σε ανθεκτικά στην Καρβαπενέμη Εντεροβακτηρίδια
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
19 - 5 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΑΝΔ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες