Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92402
Τίτλος
Τυχαιοποιημένη,διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, μελέτη παράλληλων ομάδων για την αξιολόγηση της επίδρασης του Alirocumab (SAR236553/REGN727) στην εμφάνιση καρδιαγγειακών συμβάντων σε ασθενείς που εμφάνισαν πρόσφατα οξύ στεφανιαίο σύνδρομο
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
27 - 3 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
31 - 1 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΘΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΑΒ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΤΣΙΚΗ ΝΙΚΗ ΑΘΑ.