Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92412
Τίτλος
Δεδομένα ασφάλειας και αποτελεσματικότητας με Simeprevir στη διπλή θεραπεία
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
20 - 4 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
20 - 7 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΙΝΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες