Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92414
Τίτλος
Φυσικο-Χημική Ανάλυση Υλικών (Φορείς εξωτερικού)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
16 - 6 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
15 - 9 - 2019
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΦΥΣΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑ.