Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92431
Τίτλος
Ανίχνευση υποκείμενου οργανικού υποστρώματος σε ασθενείς με κοιλιακές αρρυθμίες: Μελέτη με μαγνητική τομογραφία καρδιας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
16 - 6 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
15 - 6 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες