Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92433
Τίτλος στα Ελληνικά
Ιατρική βασισμένη στις αποδείξεις και επιληψία: δυνατότητες και περιορισμοί.
Τίτλος στα Αγγλικά
It is based on medical evidence and epilepsy:possibilities and limitations.
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Ημερομηνία έναρξης
12 - 5 - 2015
Ημερομηνία λήξης
31 - 12 - 2015
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΙΜΙΣΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες