Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92465
Τίτλος
Ομιλία με θέμα: "Αντιμετώπιση Νόσου της Οφθαλμικής Επιφάνειας (OSD) στο Γλάυκωμα.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
23 - 3 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΠΟΜΠΟΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες