Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92466
Τίτλος
Εκτίμηση της ηπατικής ίνωσης με μέτρηση της ηπατικής ακαμψίας με ελαστογραφία σε ασθενείς με χρόνιες ηπατοπάθειες
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
16 - 6 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
15 - 6 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΕΡΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες