Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92469
Τίτλος στα Ελληνικά
Αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας του εργαστηρίου "Γλωσσών Προγραμματισμού και Τεχνολογίας Λογισμικού"
Τίτλος στα Αγγλικά
Exploiting research results of the laboratory "Programming Languages and Software Engineering"
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Ημερομηνία έναρξης
14 - 7 - 2015
Ημερομηνία λήξης
13 - 7 - 2018
Τμήμα έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Κατάσταση
Κίνηση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες