Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92470
Τίτλος
Ομιλίες - συμβουλευτικές υπηρεσίες στην ηπατολογία.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
7 - 7 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
30 - 11 - -0001
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΙΝΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες