Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92476
Τίτλος
Προοπτική, πολυκεντρική, μετεγκριτική μελέτη παρατήρησης της ασφάλειας (PASS) για την αξιολόγηση του μακροχρόνιου προφίλ ασφάλειας της θεραπείας με LEMTRADA (αλεμτουζουμάμπη) σε ασθενείς με υποτροπιάζουσες μορφές πολλαπλής σκλήρυνσης (ΥΠΣ).
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 3 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2029
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΖΑΜΠΑΚΗ ΜΑΡΘΑ ΘΕΟ., ΜΠΟΣΤΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΧΑΡ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΛΕ.