Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92483
Τίτλος
Ομιλίες σε εκδηλώσεις και συμβουλευτικές επιτροπές για τη σκλήρυνση κατά πλάκας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
5 - 5 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες