Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92484
Τίτλος
Φυσικο-Χημική Ανάλυση Υλικών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
25 - 6 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
24 - 6 - 2019
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΦΥΣΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες