Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92510
Τίτλος
Μελέτη ανοικτής θεραπείας για την αξιολόγηση της φαρμακοκινητικής της φινταξομυκίνης σε ασθενείς με φλεγμονώδη νόσο του εντέρου (IBD) και λοίμωξη από Clostridium difficile (CDI).
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 5 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
30 - 4 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΚΡΙΒΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες