Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92526
Τίτλος
Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ενός νέου τύπου παγίδας εντόμων με εντομοελκυστικό Dacus Bait 100, για την αντιμετώπιση του δάκου της ελιάς με μαζική παγίδευση.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
13 - 8 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
12 - 4 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΩΒΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες