Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92539
Τίτλος
Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, πολυκεντρική μελέτη φάσης 3 για σύγκριση της ασφάλειας και αποτελεσματικότητας της ενδοφλέβια/ δια του στόματος χορηγούμενη; (IV/PO) Ομαδακυλίνης έναντι της IV/PO Λινοζολίδης, στη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με οξεία βακτηριακή λοίμωξη δέρματος και δερματικών δομών (ABSSSI)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
19 - 6 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
31 - 8 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΤΟΟΥΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑ., ΤΣΟΥΛΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑ.