Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92540
Τίτλος
EXPERT, Μητρώο ασθενών με πνευμονική υπέρταση που εκτίθενται σε Riociguat
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
6 - 7 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
30 - 4 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΙΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΣΟΥΡΛΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΩΝ., ΣΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΛ.