Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92562
Τίτλος
Προπτική, πολυκεντρική, μετεγκριτική μελέτη παρατήρησης της ασφάλειας (PASS) για την αξιολόγηση του μακροχρόνιου προφίλ ασφάλειας της θεραπείας με LEMTRADA (αλεμτουζουμάμπη) σε ασθενείς με υποτροπιάζουσες μορφές πολλαπλής σκλύρηνσης (ΥΠΣ)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
28 - 8 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2029
Συνέταιροι:
1
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΕΣΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝ., ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΗΣ., ΜΠΟΖΙΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΚΩΝ.