Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92564
Τίτλος
Μη παρεμβατική μελέτη παρακολούθησης (φάση IV) υπό τον τίτλο: Δημογραφικά στοιχεία, χαρακτηριστικά της ασθένειας και της θεραπείας και δεδομένα για την ποιότητα ζωής σε ασθενείς που λαμβάνουν Rebif στην Ελλάδα: μια αναδρομική μελε΄τη παρατήρησης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
30 - 7 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
31 - 1 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες