Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92565
Τίτλος
ΜΙα προοπτική, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη παράλληών ομάδων ασθενών, διάρκειας 96 εβδομάδων, Φάσης ΙΙΙ, για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της μασιτινίμπης σε δόση 4.5 mg/kg/ημέρα έναντι εικονικού φαρμάκου στη θεραπεία ασθενών με πρωτογενή προϊούσα ή ελεύθερη υποτροπών δευτερογενή προϊούσα σκλήρυνση κατά πλάκας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
19 - 9 - 2014
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες