Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92569
Τίτλος
ΜΙα πολυκεντρική, προοπτική μελέτη παρατήρησης, διάρκειας 6 μηνών, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της θεραπείας με ρανιμπιζουμάμπη σε ασθενείς με υγρής μορφής ηλιακή εκφύλιση της ωχρής κηλίδας με ανεπαρκή ανταπόκριση στην αφλιβερσέπτη, στη συνήθη κλινική πρακτική στην Ελλάδα (ELEVATE)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
19 - 6 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
21 - 2 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες