Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92574
Τίτλος
LIBERTY: " Η διάγνωση και η διαχείριση των ασθενών με επιληψία. Θεραπευτικά δεδομένα λεβετιρακετάμης. Πανελλαδική, πολυκεντρική μελέτη καταγραφής στοιχείων για τη διάγνωση και διαχείριση των ασθενών με επιληψία στην καθημερινή κλινική πράξη στην Ελλάδα και η θεραπεία με λεβετιρακετάμη.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 3 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΙ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες