Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92584
Τίτλος
Μια προοπτική, ανοικτού τύπου, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη κλινική μελέτη, με φαρμακοκινητική-φαρμακοδυναμική επιβεβαίωση, για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας του συνδυασμού μινοκυκλίνης και ριφαμπικίνης απο του στόματος με την απο του στόματος χορήγηση λινεζολίδης για τη θεραπεία των επιλεγμένων λοιμώξεων μαλακών μορίων απο στελέχη Staphylococcus aureus ανθεκτικά στη μεθικιλλίνη (Methicillin resistant Staphylococcus aureus,MRSA)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
10 - 9 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
31 - 7 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΑΝΔ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες