Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92585
Τίτλος στα Ελληνικά
Αποκατάσταση και επανάχρηση ιστορικών κτιρίων και συνόλων (εκπόνηση - έλεγχος μελετών, οργάνωση και διαχείριση εργοταξίου
Τίτλος στα Αγγλικά
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών - Δια Βίου Μάθησης
Ημερομηνία έναρξης
15 - 9 - 2015
Ημερομηνία λήξης
30 - 3 - 2017
Τμήμα έργου
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
7. Πολιτισμός
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΝΟΜΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΔΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗ., ΛΕΦΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΤΑ., ΣΜΑΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΡ.