Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92585
Τίτλος
Αποκατάσταση και επανάχρηση ιστορικών κτιρίων και συνόλων (εκπόνηση - έλεγχος μελετών, οργάνωση και διαχείριση εργοταξίου
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών - Δια Βίου Μάθησης
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
15 - 9 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
30 - 3 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
7. Πολιτισμός
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΝΟΜΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΔΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗ., ΛΕΦΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΤΑ., ΣΜΑΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΡ.