Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92593
Τίτλος στα Ελληνικά
Πειραματική και Υπολογιστική Υβριδική Αποτίμηση Αγωγών Φυσικού Αερίου υπό σεισμική διακινδύνευση.
Τίτλος στα Αγγλικά
EXperimental Computational Hybrid Assessment of Natural Gas pipelines Exposed to Seismic Risk.
Πλαισιο Χρηματοδότησης
EU Programmes 2014-2020, Horizon 2020, Excellent Science, Marie Sklodowska-Curie actions
Ημερομηνία έναρξης
1 - 1 - 2016
Ημερομηνία λήξης
31 - 12 - 2019
Τμήμα έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Κατάσταση
Κίνηση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες