Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92600
Τίτλος
Εντοπισμός και διάκριση υδροφόρων συστημάτων με την ανάλυση υδρογεωλογικών και υδροχημικών δεδομένων στην ορεινή Κορινθία
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
2 - 9 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
1 - 10 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚ., ΚΑΖΑΚΗΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑ.