Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92638
Τίτλος
Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην Κλινική Φαρμακολογία και την Ορθολογική Συνταγογράφηση.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
30 - 7 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
30 - 7 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΛΟΚΑΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑ.