Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92639
Τίτλος στα Ελληνικά
Διάρκειας 12 μηνών, ανοικτής χορήγησης μελέτη με σκοπό την αξιολόγηση της ασφάλειας και της ανοχής της πρεγκαμπαλίνης ως εεπικουρικής θεραπείας σε παιδιατρικούς ασθενείς ηλικάς 1 έως 16 ετών με επιληπτίκές κρίσεις εστιακής έναρξης, καθώς και σε παιδιατρικούς και ενήλικες ασθενείες ηλικίας 5 έως 65 ετών με πρωτοπαθώς γενικευμένες τονικοκλινικές επιληπτικές κρίσεις.
Τίτλος στα Αγγλικά
A month open-label study to evaluate the safety and tolerability of pregabalin as adjunctive therapy in pediatric subjects 1 month to 16 years of age with partial onset seizures and pediatric and adult subjects 5 to 65 years of age with primary generalized tonic-clonic seizures.
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Ημερομηνία έναρξης
3 - 6 - 2015
Ημερομηνία λήξης
30 - 9 - 2017
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΙΜΙΣΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες