Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92639
Τίτλος
Διάρκειας 12 μηνών, ανοικτής χορήγησης μελέτη με σκοπό την αξιολόγηση της ασφάλειας και της ανοχής της πρεγκαμπαλίνης ως εεπικουρικής θεραπείας σε παιδιατρικούς ασθενείς ηλικάς 1 έως 16 ετών με επιληπτίκές κρίσεις εστιακής έναρξης, καθώς και σε παιδιατρικούς και ενήλικες ασθενείες ηλικίας 5 έως 65 ετών με πρωτοπαθώς γενικευμένες τονικοκλινικές επιληπτικές κρίσεις.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
3 - 6 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
30 - 9 - 2017
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΙΜΙΣΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες