Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92682
Τίτλος
Ανάλυση 334 εδαφικών δειγμάτων περιοχών καλλιέργειας καπνού ανατολικού τυπου
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
22 - 9 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
21 - 7 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΙΣΟΠΟΛΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΠΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟ.