Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
92732
Τίτλος
Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, διπλά εικονική, δραστικού συγκριτικού φαρμάκου, καθοδηγούμενη απο συμβάντα μελέτη ανωτερότητας φάσης ΙΙΙ της δευτερογενούς πρόληψης εγκεφαλικού επεισοδίου και της πρόληψης συστημικήγς εμβολής σε ασθενείς με πρόσφατο Εμβολικό Εγκεφαλικό Επεισόδιο Απροδιόριστης Αιτίας (ESUS), για τη σύγκριση της ριβαροξαβάνης 15mg άπαξ ημερησίως με την ασπιρίνη 100mg (NAVIGATE ESUS)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Λήξη Φυσ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
22 - 10 - 2015
Ημερομηνία Λήξης
30 - 4 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΧΑΤΖΗΤΟΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩ., ΤΖΙΟΜΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑ.